150% tiền thưởng đăng ký Thể thao/E-sports Fun88

Thời gian khuyến mãi còn 11 ngày 13 giờ 53 phút 17 giâyĐăng ký ngay

150% TIỀN THƯỞNG ĐĂNG KÝ THỂ THAO / E-SPORTS – Nhận đến 6 triệu VND thưởng đăng ký fun88 tại Thể Thao/Esports

  • Thời gian Khuyến mãi: từ 01-09-2023 00:00:00 đến 2023-09-30 23:59:59
  • Áp dụng: 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Thể Thao / Esports trước đó.
  • Sản phẩmThể Thao / Esports

Chi tiết giải thưởng:

Thành viên sẽ nhận được 150% Tiền Thưởng khi gửi tiền lên đến 6,000,000 VND. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản khi Doanh Thu Thắng & Thua đặt cược tại Thể Thao / Esports gấp 18 lần tiền thưởng cộng tiền gửi.
Tiền gửi tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 đồng.

Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền Tiền Thưởng Tối Đa
150% x18 6,000,000 VND

Ví dụ:

  • Tiền Gửi = VND 1,000,000
  • Tiền thưởng = 150% x VND 1,000,000 = VND 1,500,000
  • Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu = (VND 1,500,000 + VND 1,000,000) x 18 = 45,000,000

Doanh Thu Thắng & Thua: chỉ tính doanh thu dựa trên số tiền Thắng hoặc Thua thực tế của vé cược.

Ví dụ:

Hoàn trả Thành viên phổ thông

Thành viên đặt 2 vé cược:

  • Cược 1: đặt 1,000,000 VND, thắng 900,000 VND
  • Cược 2: đặt 1,000,000 VND, thua 600,000 VND

Doanh thu Thắng & Thua hợp lệ = 900,000 VND + 600,000 VND = 1,500,000 VND

Doanh Thu Thắng & Thua tối đa được ghi nhận sẽ bằng 200% Số tiền đặt cược.

Ví dụ: Thành viên đặt 1,000,000 VND cho 1 vé cược, và tiền thắng là 5,000,000 VND

>> Doanh Thu Thắng & Thua tối đa được ghi nhận: 200% x 1,000,000 = 2,000,000 VND

Cách thức tham gia:

1. Để nhận tiền thưởng, thành viên cần gửi tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản Thể Thao / Esports. Sau đó truy cập vào trang Khuyến Mãi/ Thành Viên Mới / Chọn Khuyến Mãi “150% THƯỞNG ĐĂNG KÝ THỂ THAO / E-SPORTS”

2. Tiền thưởng sẽ tạm thời khóa lại và sẽ cập nhật khi Doanh Thu Thắng & Thua đặt cược tại Thể Thao / Esports gấp 18 lần tiền gửi cộng tiền thưởng. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đáp ứng đủ yêu cầu Doanh Thu Thắng & Thua đặt cược.

Điều khoản và điều kiện:

1. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.

2. Nếu Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu cho khuyến mãi này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Tất cả cược Hòa sẽ không được tính vào Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu. Bất kỳ vé cược đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.7, MY 0 – 0.69, HK < 0.7, INDO ≤ -1.43, US ≤ -143 sẽ không được tính vào Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu. Vui lòng chú ý chỉ có tiền gửi và đặt cược tại Thể Thao / Esports được tính vào Doanh Thu Thắng & Thua yêu cầu cho khuyến mãi này. Các cược đặt vào sản phẩm khác như Thể Thao CMD, Sòng bài, Trò Chơi, Xổ Số, Cược Bán Lại hay các loại khác, sẽ không được tính vào Doanh Thu Thắng & Thua.

4. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho Thể Thao / Esports, ngoại trừ SABA Number Game, SABA RNG Keno, SABA Lô tô và TF-Esports Minigames.

5. Nếu thành viên bị phát hiện gian lận, có hành vi xấu hoặc trục lợi khuyến mãi, Fun88 có toàn quyền huỷ tất cả tiền thưởng hoặc chặn/ hủy bỏ toàn bộ đơn tham gia khuyến mãi.

6. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, Doanh Thu Thắng & Thua từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Link mới nhất